BlueSign

 
 
 
Úvod > BlueSign
 

SUPER.NATURAL je certifikované bluesign®

                                                                                     

SUPER.NATURAL - certifikované "bluesign", pretože dbáme na životné prostredie – bez kompromisov.


bluesign® poskytuje transparentnosť v celom textilnom výrobnom reťazci. Poskytuje konkrétne riešenia a praktické nástroje bez straty na funkčnosti, kvalite alebo dizajne s najmodernejším riadením výrobných procesov.

Všetky vstupné  pramene sú hodnotené na základe ich ekotoxikologického dopadu s osobitným zameraním na produktivitu zdrojov, bezpečnosť spotrebiteľov, ochranu zdravia pri práci a kontrolu emisií vypúšťaných do ovzdušia a vody. Možné škodlivé látky sú eliminované ešte pred začatím výroby, tak aby výrobky obsahovali len komponenty bezpečné pre ľudí a životné prostredie v súlade s najlepšími dostupnými technológiami.

 

                                                                                                                          Viac na www.bluesign.com